021-88310051
سبد خرید
جستجو

» مطالب آموزشی » کدهای خطا پرینتر Canon

RESET ERROR CODES CANON MP140, MP145, MP150, MP160

E2-2 = No paper (ASF)

E3-3 = Paper jam

E4 = No ink
E5-5 = The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge
is installed, or the ink cartridges are not installed properly

E8 = Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full
E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera
Direct Printing

E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 = Ink cartridge is not installed E16 - Ink remaining is unknown
E16-E19 = Failed to scan head alignment sheet
E22 = Carriage error
E23 = Paper feed error
E24 = Purge unit error
E25 = ASF(cam) sensor error
E26 = Internal temperature rise error
E27 = Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
E28 = Ink cartridge temperature rise error -
E29 = EEPROM error
E33 = Paper feed position error
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error - USB
E37 17 = Abnormal motor driver error
E40 20 = Other hardware error
E42 22 = Scanner error
 • matica
 • wincor
 • hcc
 • nisca
 • hiti
 • compuprint
 • epson
 • olliveti
 • brother
 • samsung
 • tallygenicom
 • hp

این شرکت ، تنها نماینده انحصاری کارت پرینتر hiti (هایتی) میباشد و علائم تجاری دیگر شرکت ها،صرفا جهت نمایش موجودی شرکت از قطعات و موادمصرفی برندهای نشان داده شده میباشد.

ماشین های اداری دانش رایانه ایرانیان|قطعات پرینتر|کارت پرینتر|

logo-samandehi